Αυτόνομες Μονάδες Πετρελαίου Συμπύκνωσης

Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα 21.500 Kcal/h 25KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα 23.200 Kcal/h 27KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα 30.100 Kcal/h 35KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα 38.700 Kcal/h 45KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα και ζεστά νερά χρήσης 21.500 Kcal/h 25KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα και ζεστά νερά χρήσης 23.200 Kcal/h 27KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα και ζεστά νερά χρήσης 30.100 Kcal/h 35KW
Aυτόνομη μονάδα καλοριφέρ συμπύκνωσης με κάθετα τούμπα και ζεστά νερά χρήσης 38.700 Kcal/h 45KW