Οδηγίες Συντήρησης

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες για να διατηρήσουν στο μέγιστο την απόδοση και την αντοχή τους στον χρόνο, έχουν ανάγκη ελέγχου και συντήρησης μία φορά ανά δύο έτη, ασχέτως αν λειτουργούν ικανοποιητικά ή όχι. Η συντήρηση του ηλιακού αποτελεί απαραίτητο όρο για την ισχύ της εγγύησης του.

Η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα δεν επηρεάζεται από την παλαιότητά του, συνεπώς θα πρέπει να  ζεσταίνει το νερό όσο το ζέσταινε καινούργιος. Αισθητή διαφορά στην απόδοση του, σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να έχει υποστεί φθορές η μόνωση του boiler ή η συλλεκτική επιφάνεια των συλλεκτών, οφείλεται συνήθως στα αντιψυκτικά υγρά, που μπορεί να έχουν εξατμιστεί ή να έχουν αλλοιωθεί με την πρόσμιξη σε αυτά σκουριάς από τα μεταλλικά τοιχώματα εντός των οποίων κυκλοφορούν.

Εργασίες Συντήρησης

1. Αντικατάσταση ανοδίου (Ράβδος Μαγνησίου)

Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας χρειάζεται ανά δύο χρόνια οπωσδήποτε αλλαγή ανοδίου, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης στα μεταλλικά μέρη του boiler και του συλλέκτη. Η ηλεκτρόλυση φθείρει τα μέταλλα με αποτέλεσμα να τρυπάνε. Ανόδιο έχουν όλα τα boiler.
Η ηλεκτρόλυση είναι πιο έντονη τα τελευταία χρόνια λόγο των σωληνώσεων του δικτύου της ΕΥΔΑΠ που έχουν αντικατασταθεί από πλαστικές σωλήνες σε αντίθεση με παλαιοτέρα που το δίκτυο ύδρευσης ήταν από μεταλλικούς αγωγούς. Γι αυτό και παλιά οι ηλιακοί άντεχαν περισσότερο ακόμα και αν κάποιος ξέχναγε να κάνει την συντήρηση. Τώρα είναι απαραίτητη σε όλες τις εταιριες ηλιακών θερμοσιφώνων και είναι και απαραίτητος όρος στις εγγυήσεις των εργοστασίων.

2. Έλεγχος και συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού

Απαραίτητη ενέργεια για να έχει το μέγιστο της απόδοσης και να είναι προστατευμένο απο παγετούς και χαμηλές θερμοκρασίες ένας ηλιακός θερμοσίφωνας, είναι να συμπληρώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αντιψυκτικό που κυκλοφορεί μέσα στο κλειστό κύκλωμα (αιθυλεγλυκολη), προσδιορίζεται περίπου μια φορά τον χρόνο συνήθως μετά το καλοκαίρι λόγο του ότι τους θερμούς μήνες από τις υψηλές θερμοκρασίες τα υγρά εξατμίζονται.
Αποτέλεσμα της έλλειψης υγρών είναι να μην θερμαίνει ο ηλιακός, να έχει πολύ μειωμένη απόδοση ακόμα και σε μέρες με πολύ ηλιοφάνεια ή τους χειμερινούς μήνες να έχουμε σπάσιμο εσωτερικών σωληνώσεων συλλέκτη ,απο τις χαμηλές θερμοκρασίες.

3. Έλεγχος  και αντικατάσταση φλάντζας αντίστασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.  

Αλλαγή φλάντζας αντίστασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για να αποφύγουμε διαρροές οι οποίες θα μας κάψουν και τα ηλεκτρικά μέρη του ηλιακού θερμοσίφωνα ,όπως είναι η αντίσταση και ο θερμοστάτης.

4. Έλεγχος  και καθαρισμός του boiler εσωτερικά.

Γίνεται εσωτερικός καθαρισμός boiler για να απομακρυνθούν άλατα και λάσπες που έχουν συσσωρευτεί από τη καθημερινή χρήση του 

5. Έλεγχος  και χημικός καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος του συλλέκτη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, γίνεται  χημικός καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος του συλλέκτη, με χρήση αντλίας δικτύου και κατάλληλων χημικών υγρών, για να απομακρυνθούν άλατα και λάσπες που έχουν συσσωρευτεί από τη καθημερινή χρήση του. 


6. Έλεγχος  και αντικατάσταση ασφαλιστικής βαλβίδας κλειστού κυκλώματος

Ελέγχονται τα ασφαλιστικά του ηλιακού και αντικαθίστανται αν κριθεί απαραίτητο, για να μην σκάσει το boiler σε μια πιθανή υπερθέρμανση

7. Έλεγχος  και αντικατάσταση εξαρτημάτων και μόνωσης σωληνώσεων

Ελέγχεται  η μόνωση και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων που φθείρονται με τον χρόνο και βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, με κίνδυνο να σπάσουν σε έναν ενδεχόμενο παγετό ή στην καλύτερη περίπτωση να έχουμε πολύ μειωμένη απόδοση στο ζεστό νερό .