Διαδικασία Παραγωγής

Η διαρκής τεχνολογική έρευνα που διενεργεί η  εταιρεία, μαζί με τους καταξιωμένους συνεργάτες της, για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας την καταξιώνουν ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο υποδειγματικός έλεγχος που πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής των προϊόντων και η χρήση άριστης ποιότητας πρώτων υλών  αποτελούν συστατικά για την διάθεση προϊόντων ανώτερης ποιότητας στην ελληνική αγορά και όχι μόνο.


1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ BOILER

 

 

 

 

 

 

2. BOILER ECO


 

3. BOILER PLUS / INOX


 

4. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

 

 

5. ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ

 

 

6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ