Οδηγίες Χρήσης

 • Η εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης οι συλλέκτες πρέπει να καλύπτονται. Το σύστημα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί εφόσον όλα έχουν ελεγχθεί και λειτουργούν κανονικά.
 • Το σύστημα πρέπει να εγκαθίσταται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο κατανάλωσης του ζεστού νερού. Πρέπει οπωσδήποτε ο τελικός χρήστης να είναι ενημερωμένος για τις τεχνικές πλευρές της εγκατάστασης και να συμφωνεί σε όλες τις λεπτομέρειες μιας ασφαλούς εγκατάστασης και της αισθητικής της, όσον αφορά στην εμφάνιση του κτηρίου όπου θα γίνει η εγκατάσταση
 • Ελέγξτε τις φλάντζες, τις βαλβίδες, τα εξαρτήματα και τη θερμική μόνωση (αν απαιτείται, αντικαταστήστε την). Επιπλέον, ελέγξτε τη γενική κατάσταση της μεταλλικής κατασκευής, βίδες και παξιμάδια, προκειμένου να διαπιστώσετε τυχόν φθορές ή ζημιές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παραθαλάσσιες περιοχές. Το κόστος αυτών των επισκευών επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.
 • Πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη τον άνεμο της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη συναρμολόγηση. Τυχόν ζημιές που θα οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 • Η δεξαμενή πρέπει να πληρωθεί με νερό πριν από την πλήρωση του πρωτεύοντος κυκλώματος και να πληρωθεί με το υγρό μεταφοράς θερμότητας πριν τη σύνδεση της εφεδρικής ηλεκτρικής αντίστασης.
 • Μετά το πέρας της εγκατάστασης του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι μαζέψατε όλα τα υλικά που απέμειναν από την εγκατάσταση επειδή μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιές σε τρίτους.
 • Η ανάγνωση του παρόντος είναι πολύ σημαντική, αφού σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση ακυρώνεται.
 • Για την αποστράγγιση του ζεστού νερού στην κοντινότερη αποχέτευση πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωλήνας προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές σε υλικά ή ανθρώπους.
 • Σε συνθήκες σκόνης ή ελαφρών βροχοπτώσεων, το γυαλί πρέπει να καθαρίζεται με νοτισμένο πανί σε περίπτωση που οι συλλέκτες είναι βρώμικοι. Το γυαλί των συλλεκτών πρέπει επίσης να πλένεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο με νερό, εκτός αν βρέχει συχνά.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο τεχνικός πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τον τεχνικό εγκατάστασης επειδή αυτός γνωρίζει όλες τις διάφορες παραμέτρους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
 • Ο τεχνικός εγκατάστασης που θα εκτελέσει την αποσυναρμολόγηση πρέπει να είναι ειδικευμένος και πιστοποιημένος, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν στην κάθε χώρα. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του πρέπει να αφήσει το σημείο εγκατάστασης στην ίδια κατάσταση που το βρήκε πριν την έναρξη.
 • Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει όλες τις βαλβίδες και τις ενώσεις, καθώς επίσης και το κύκλωμα ανακύκλωσης και την κύρια δεξαμενή νερού.
 • Ελέγχετε κάθε χρόνο το επίπεδο του υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Το κλειστό κύκλωμα θα πρέπει να συμπληρώνετε μόνο με το θερμικό υγρό.
 • Σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ σκόνη σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε με νερό το τζάμι του συλλέκτη κάθε δυο μήνες, έτσι ώστε να απομακρύνεται την σκόνη που συσσωρεύεται πάνω στο τζάμι, εκτός και εάν υπάρχει αρκετή βροχόπτωση.
 • Σε περίπτωση σπασίματος του τζαμιού του συλλέκτη, το τζάμι θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ζημία στον συλλέκτη.
 • Για όλους τους θερμοσίφωνες, οι αρχές και οι κώδικες απαιτούν να ελέγχεται η λειτουργία των βαλβίδων, μια φορά το χρόνο. Εμείς συνιστούμε επίσης το ίδιο διάστημα να ελέγχεται, τις βίδες, τα παξιμάδια, τα ούπα, τα στριφώνια και τα ελάσματα στήριξης, μην τυχόν και έχουν χαλαρώσει ή φθαρεί κυρίως όταν η συσκευή είναi τοποθετημένη κοντά στη θάλασσα. Σε περίπτωση φθοράς τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν με έξοδα του αγοραστή.
 • Kατά την διάρκεια μακράς απουσίας (όπως, καλοκαιρινές διακοπές) συνιστάται να σκεπάζετε τους συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη λειτουργία τους.
 • Από την στιγμή που γεμίζεται η δεξαμενή με νερό δεν θα πρέπει να αδειάζεται (εκκενώνεται) για πολλή ώρα, παρά μόνο όταν πρόκειται για την αλλαγή της ράβδου μαγνησίου ή της ηλεκτρικής αντίστασης που απαιτείται μικρός χρόνος, καθότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση της εσωτερικής προστασίας της δεξαμενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΕΙ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ. Όλες οι συνδέσεις και εγκαταστάσεις πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς (ηλεκτρικούς, υδραυλικούς, αστικούς και άλλους) που ισχύουν στην περιοχή σας.